Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy malarstwa Stefanii Wójcik w formie online:

 GALERIA >>>


Drodzy Czytelnicy,

     Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku przygotowuje się do częściowego otwarcia dla użytkowników. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku planujemy uruchomienie usług od wtorku 5 maja we wszystkich placówkach, ale z ograniczeniami w dostępie do zbiorów, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Będziemy przyjmować zwroty książek, które zostaną poddane stosownej kwarantannie oraz wypożyczać kolejne. Aby usprawnić te działania wywiesimy we wszystkich placówkach szczegółowe informacje, jak będzie wyglądał proces korzystania ze zbiorów biblioteki w tym szczególnym czasie. Prosimy o przestrzeganie zaleceń w celu zapobiegania rozprzestrzeniania epidemii.

 Wszystkie placówki MBP otwarte od poniedziałku do soboty w godz.:  9.00 - 16.00

 Zapraszamy serdecznie!

 


 

16 kwietnia br. w biurze Biblioteki została podpisana umowa z Wykonawcą  na "Termomodernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku" na kwotę 951 129,47 zł
Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku”, nr RPLU.05.02.00-06-00-0116/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

REGULAMIN >>>

REGULAMIN >>>

Szlachetna PACZKA 2019 za nami!

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom, Sympatykom i Odwiedzającym  Filię nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku za hojność i chęć dzielenia się z innymi. Jak zawsze nie zawiedliści. Przygotowaliśmy wspólnie 14 paczek dla pani Barbary. Każda z potrzeb została przez Was dostrzeżona, była żywność, środki czystości, pościel, ręczniki. Były kosmetyki i artykuły higieniczne. Zwykłe rzeczy, które tak bardzo pomogą w zaoszczędzeniu pieniędzy na inne, ważniejsze cele. Wśród darów znalazły się rzeczy świąteczne, więc mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uczynimy te Święta szczęśliwszymi i bogatszymi.
Dziękujemy #szlachetnapaczka Kraśnik za pomoc i wyrazy wdzięczności.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to piękne dzieło! Pamiętajcie- spotkajmy się tu za rok!