Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku

16 kwietnia br. w biurze Biblioteki została podpisana umowa z Wykonawcą  na "Termomodernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku" na kwotę 951 129,47 zł
Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku”, nr RPLU.05.02.00-06-00-0116/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Szlachetna PACZKA 2019 za nami!

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom, Sympatykom i Odwiedzającym  Filię nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku za hojność i chęć dzielenia się z innymi. Jak zawsze nie zawiedliści. Przygotowaliśmy wspólnie 14 paczek dla pani Barbary. Każda z potrzeb została przez Was dostrzeżona, była żywność, środki czystości, pościel, ręczniki. Były kosmetyki i artykuły higieniczne. Zwykłe rzeczy, które tak bardzo pomogą w zaoszczędzeniu pieniędzy na inne, ważniejsze cele. Wśród darów znalazły się rzeczy świąteczne, więc mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uczynimy te Święta szczęśliwszymi i bogatszymi.
Dziękujemy #szlachetnapaczka Kraśnik za pomoc i wyrazy wdzięczności.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to piękne dzieło! Pamiętajcie- spotkajmy się tu za rok!

8 listopada burmistrz Wojciech Wilk i dyrektor MBP Ewa Kapusta odebrali z rąk marszałka Jarosława Stawiarskiego umowę na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej. W uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczył również przewodniczący Sejmiku WL Michał Mulawa.
 

Wartość projektu ogółem - 1 232 112,39 zł
Wydatki kwalifikowalne - 812 985,28 zł
Kwota dofinansowania - 691 037,46 zł (85% wydatków kwalifikowalnych)

W projekcie przewidziano wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku biblioteki przy ul. Koszarowej 10 A. Prace budowlane obejmą: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, izolację od wewnątrz budynku, wymianę, izolację i docieplenie posadzki, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wiatrołapu, montaż instalacji fotowoltaicznej jako źródła energii elektrycznej, montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych, modernizację instalacji CO, modernizację istniejącego węzła cieplnego, montaż systemu monitorowania i zarządzania wykorzystania energii, montaż ciepłomierzy.

Inwestycja rozpocznie się wiosną w przyszłego roku. Będzie to pierwszy etap modernizacji głównej siedziby MBP. Miasto planuje także pozyskanie środków unijnych, które umożliwią remont i wyposażenie wnętrz biblioteki.

red. Daniel Niedziałek

 

 

19wrozby f1

19andrzejki19 odm

19andrzejki2019 f2

logo_z_kart_histori_ziemi_krasnickiej

Dane kontaktowe

Inspektora Ochrony Danych

MBP w Kraśniku

>>>

Odsłon artykułów:
3820807