Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku

  

Bibliografia Regionalna Ziemi Kraśnickiej zawiera opisy książek (a także ich fragmentów i artykułów), czasopism, map, artykułów z czasopism ogólnopolskich i lokalnych, naukowych i popularnych oraz prac magisterskich i innych, które w swojej tematyce dotyczą Kraśnika i Powiatu Kraśnickiego.
Dopełnieniem BRZK jest baza Dokumentów Życia Społecznego zawierająca opisy następujących kategorii dokumentów: fotografii, pocztówek, zaproszeń, kalendarzy, plakatów, katalogów i ulotek.
    Osoby chcące zapoznać się z materiałami regionalnymi zapraszamy do Biblioteki Głównej na ul. Koszarowej 10A. Korzystanie z nich odbywa się tylko na miejscu w czytelni Oddziału dla Dorosłych.
Osobą odpowiedzialną za tworzenie obydwóch baz jest specjalista ds. bibliografii regionalnej.