Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku

loga_projekty_2.png

Okres realizacji projektu: od 2019-10-01 do 2023-02-28

Nr naboru: RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19

Wartość ogółem: 2 959 984,06PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1 800 002,31PLN

Wkład UE: 1 530 001,93PLN

Dofinansowanie: 1 709 002,18PLN

Wkład własny: 1 250 981,88PLN

 

     Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Biblioteki Publicznej w Kraśniku przy ul. Koszarowej 10A.

      Celem głównym projektu jest poprawa efektywności wykorzystania potencjału posiadanych przez Bibliotekę Miejską w Kraśniku zasobów kultury. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Biblioteki Miejskiej w Kraśniku obejmującą dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zakup wyposażenia. Cel główny zostanie osiągnięty przez następujące cele szczegółowe: podniesienie atrakcyjności i dostępności dziedzictwa kulturowego Biblioteki Miejskiej w Kraśniku; dostosowanie infrastruktury Biblioteki Miejskiej w Kraśniku do potrzeb jej użytkowników w różnym wieku i stopniu sprawności,w tym do osób z niepełnosprawnościami; podniesienie wykorzystania potencjału Miasta Kraśnik w zakresie turystyki kulturowej. Kluczowym rezultatem projektu będzie efektywnie wykorzystany potencjał posiadanych przez Bibliotekę Miejską w Kraśniku zasobów kultury. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu: roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku (roboty budowlane, remont i przebudowę pomieszczeń, roboty instalacyjne branży elektrycznej, roboty instalacyjne branży sanitarnej, roboty instalacyjne branży wod.-kan.), zmianę aranżacji wnętrz, dla bardziej efektywnego i funkcjonalnego wykorzystania przestrzeni (stworzenie Kącika Kominkowego w czytelni dla dorosłych, wyspy zieleni ze sztucznym drzewkiem otoczonej regałami na książki dla najmłodszych w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym, sali multimedialnej dla dzieci wraz z centrum Małych Odkryć Geograficznych oraz Eko-Pracowni z Laboratorium Małej Botaniki, Kącika Prasowego, szatni i Retro-Kącika do odsłuchu winyli, a także sali wielofunkcyjnej na potrzeby Centrum Aktywizacji Seniora i fanów gier komp. i sali konferencyjnej wraz aneksem kuchennym i szatnią) oraz zakup wyposażenia. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są mieszkańcy Miasta Kraśnik. Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.