Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku

Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.krasnik.pl oraz katalogu biblioteki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-07-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne.
Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis (tekst alternatywny), trwają prace nad ich uzupełnieniem.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor MBP w Kraśniku
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48603153067

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Koszarowa 10A
  23-200 Kraśnik
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48603153067

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku (budynek w remoncie)

 • Biuro mieści sie na pierwszym piętrze
 • Wejście przez klatkę schodową nie wymaga użycia domofonu
 • Budynek posiada wąską klatkę schodową, z której trzeba wejść schodami na piętro
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking wydzielony
 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem  
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Biblioteka Główna ul. Kochanowskiego 1A

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego
 • Wejście na klatkę schodową nie wymaga użycia domofonu
 • Budynek posiada klatkę schodową, z której trzeba wejść schodami na piętro
 • Brak windy i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w niedużej odległości od wejścia
 • Możliwy wstęp z psem  
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 1 ul. Ks. Zielińskiego 3

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku handlowo-usługowego i mieszkalnego
 • Wejscie do budynku na poziomie chodnika
 • Łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Parking ogólnodostępny
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami z drugiej strony budynku
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 2 ul. Piaskowa 20

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku handlowo-usługowego
 • Drzwi wejściowe wprost z chodnika, wejście znajduje się 4 stopnie wyżej
 • Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Brak platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami z drugiej strony budynku
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Menu dostępności na stronie posiada:

- nawigację klawiaturowa
- regulacje kontrastu
- powiększanie tekstu
- wyróżnianie linków
- wyświetlanie w odcieniacch szarości

Aplikacje mobilne

Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku nie udostępnia aplikacji mobilnych.