Nagrody  konkursie wygrali Marzena Wójtowicz i Adrian Hyź.

Przy której kraśnickiej szkole średniej działała szklarnia?
Szklarnia istniała przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja, dziś Zespół Szkół nr 2. W obiekcie oddanym w sierpniu 1966 odbywały się, w ramach uzawodowienia, zajęcia z ogrodnictwa.

Czy w czasie II wojny światowej funkcjonował w Kraśniku obóz dla ludności narodowości żydowskiej?
Tak. Źródła historyczne mówią o kilku obozach dla ludności żydowskiej. Największy Arbeitslager (obóz pracy) w Budzyniu, zbudowano na początku 1942 roku. Na specjalnie wydzielonym obszarze, o powierzchni 2,68 ha, ustawiono 8 drewnianych baraków o wymiarach 10×40 metrów. W jednym z nich mieściła się kuchnia obozowa. Teren obozu był otoczony drutem kolczastym (trzy rzędy) podłączonym do sieci wysokiego napięcia, a w czterech narożnikach stały wieże strażnicze.
Obóz był jednym z najdłużej działających na Lubelszczyźnie, niemal do samego końca okupacji.
Obóz w Budzyniu zbudowano obok przyfabrycznego osiedla Dąbrowa Bór, w rejonie, który obecnie przecinają ulice Mickiewicza, Cicha i Popiełuszki. Pierwszy transport przywiezionych do niego w roku 1942 Żydów liczył ok. 1000 osób. W późniejszym okresie przebywało w nim od 2000 do 4000 tysięcy osób. Traktowany był jak obóz przejściowy, przed egzekucją lub wywózką na Majdanek. Komendant i załoga strzegąca obozu, licząca 50-70 osób (Niemcy i Ukraińcy, którzy służyli okupantowi), mieszkali w osiedlu zbudowanym przed wojną przy Fabryce Amunicji Nr 2.

Jaką nazwę nosiła przed 1989 rokiem ulica Urzędowska?
Ulica Urzędowska nosiła nazwę Aleksandra Szymańskiego, pseudonim”Ali”, który w 1942 roku organizował na naszym terenie partyzantkę GL.

Z jaką dyscypliną sportu wiążą się nazwiska braci Leszka i Andrzeja Pasiecznych?
Bracia Leszek i Andrzej Pasieczni to byli pingpongiści TĘCZY Kraśnik, którzy po zakończeniu kariery i ukończeniu studiów (Leszek jest znanym, kraśnickim adwokatem, Andrzej był nauczycielem wf) zajmowali się szkoleniem tenisistów stołowych.

Rozszyfruj nazwę KOK.
KOK, to Kraśnicki Ośrodek Kultury. Działał do roku 1997 w budynku przy ulicy Mostowej 1.

Konkurs opracował Hubert Sznajder.