W Filii Nr 1 MBP w Kraśniku w dniu 11 lutego br. odbył się wieczór poezji Lucyny Romanowicz- Majewskiej. Zorganizowano go przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku. Poetka na kanwie wzruszających wspomnień od wczesnego dzieciństwa , poprzez młodość i dojrzałe lata życia prezentowała swoje wiersze. Atmosfera była wspaniała.