Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

Wysyłanie pism przez platformę ePUAP

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej w systemie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta i profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl.
Tam też można złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego, który musi być potwierdzony w ciągu 14 dni w dowolnym punkcie potwierdzania (np: w ZUS Inspektorat w Kraśniku, ul. Ks. J. Popiełuszki 3A, 23-204 Kraśnik) lub poprzez bankowość elektroniczną, lub własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Aby prawidłowo złożyć wniosek/pismo/zapytanie na platformie ePUAP należy wykonać następujące kroki:

1. Zlokalizować usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" (Strona główna > Najnowsze usługi > Najnowsze usługi centralne > Pismo ogólne do podmiotu publicznego).
2. Zaadresować pismo poprzez "Ustaw/zmień adresata" na "Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku".
3. Wypełnić elektroniczny formularz na stronie ePUAP lub/i dodać załączniki.
4. Podpisać tak utworzony dokument elektroniczny profilem zaufanym lub certyfikatem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Podpis nie jest wymagany, jednak w niektórych sprawach MBP Kraśnik może zwrócić się o uzupełnienie tak złożonego dokumentu.
5. Przesłanie podpisanego dokumentu do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
6. Przesłanie zostanie potwierdzone poprzez odesłanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) na konto ePUAP nadawcy.