Drukuj

Poniżej znajdują się treści aktualnie obowiązujących regulaminów:

 

  1. Regulamin wypożyczalni dla dorosłych 2012.

  2. Regulamin wypożyczalni dla dzieci i młodzieży 2012.

  3. Wykaz opłat za niektóre usługi i czynności biblioteczne 2012.