Konkurs historyczny VI, odpowiedzi:

Z jaką dziedziną życia związany był Jan Stelmaszczyk?
Jan Stelmaszczyk urodził się 15 lutego 1909 roku we wsi Podwody, gmina Dzierzkowice. Już w młodości dużo fotografował i rysował obiekty twórczości ludowej. Wykonał m.in. dokumentację zdjęciową kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Kraśniku i innych, cennych zabytków architektury, które w późniejszych latach uległy zniszczeniu lub zostały przebudowane. Podczas wojny Stelmaszczyk zebrał cenną kolekcję obwieszczeń okupacyjnych, które wzbogaciły kraśnickie Muzeum Regionalne.
W roku 1955 Stelmaszczyk ukończył kurs, który uprawniał do objęcia funkcji kierownika Archiwum Powiatowego, z siedzibą w Kraśniku Fabrycznym. Tego rodzaju praca pozwalała mu na rozwijanie pasji badacza historii regionu oraz gromadzenie dokumentów i eksponatów mających wartość archiwalną.
Stelmaszczyk był jednym z inicjatorów powołania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kraśnickiej, wchodził w skład jego władz i przez lata był jednym z najaktywniejszych członków.
Pełniąc funkcję prezesa zainicjował w roku 1966 wydanie kopert z herbami miast wchodzących (dawniej lub obecnie) w skład powiatu kraśnickiego: Kraśnika, Annopola, Urzędowa, Modliborzyc, Janowa i Zaklikowa. Zbierał m.in. eksponaty twórczości ludowej dla przyszłego Muzeum Ziemi Kraśnickiej, urządzał wystawy wycinanek i malowanek z Zalipia oraz ceramiki z Łążka Ordynackiego i Urzędowa.
Zmarł w roku 1972 nie doczekawszy powstania muzeum. Przekazane przez niego eksponaty wzbogaciły kolekcje innych muzeów, m.in. Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Muzeum Regionalnego w Kraśniku.
Jak nazywa się najdłużej działająca na terenie Kraśnika sieć handlowa?
Siecią tą jest PSS Społem. Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM została założona w 1907 roku w Łodzi. W okresie międzywojennym rozszerzyła swoją działalność na cały kraj. Jedną z pierwszych spółdzielni spożywców powstałych na Lubelszczyźnie było utworzone w roku 1912 Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Przyszłość” w Kraśniku.
W ramach jakiej akcji została wybudowana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6?
15 października 1962 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku Fabrycznym (obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku) stała się gospodarzem budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2. Placówka została zapisana jako 411 z kolei w prowadzonej w Polsce akcji budowy "Tysiąca szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego".
Jaki związek ma Kraśnik z Zamkiem Królewskim w Warszawie?
19 stycznia 1971 roku zapadła decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. W lutym 1973 r. nad zamkiem wyrosła pierwsza wiecha. Bardzo duży wkład w odbudowę Zamku Królewskiego wnieśli kraśniczanie, największy właściciele cegielni z powiatu kraśnickiego, którzy dostarczyli na plac budowy blisko 50 tysięcy sztuk cegieł.
Dyrektorem jakiej szkoły był Leopold Makuch?
Z początkiem roku szkolnego 1967/68 funkcję kierownika, a od 1971 r. dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśniku Lubelskim (obecnie Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku) objął Leopold Makuch. L. Makuch kierował szkołą do roku 1990.