Dnia 29 lipca 2013 r., w ramach akcji „Milion przygód z książką”, w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z dziećmi. Spotkanie miało formę zajęć teatralnych. Udział w nim wzięło 25 osób. Zajęcia rozpoczęły się od głośnego odczytania baśni o Jasiu i Małgosi. Następnie dzieci odpowiadały na pytania osoby prowadzącej: Z kim mieszkali Jaś i Małgosia? Do kogo należała chatka z piernika? Gdzie zła wiedźma zamknęła Jasia? Czy dzieci dobrze zrobiły korzystając z zaproszenia nieznajomej kobiety i weszły do jej domu?

Poprzez te jak i inne pytania, osoba prowadząca starała się uświadomić niebezpieczeństwa jakie mogą się wyniknąć z kontaktów z osobami nieznajomymi. Następnie odegrano scenki „jak zachowałbyś się gdyby…”. Celem powyższych inscenizacji było ukształtowanie w dzieciach odpowiedniego zachowania w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. Następnie, podobnie jak na początku, dzieci odpowiadały na pytania prowadzącego. Pytania były konkretne, dlatego należało udzielić krótkiej i zwięzłej odpowiedzi: tak lub nie. Poprzez te pytania dzieci miały wykształcić w sobie odpowiednią reakcję na nietypowe i niebezpieczne sytuacje z udziałem obcej osoby.

W drugiej części spotkania dzieci odegrały przedstawienie pt.: „Jaś i Małgosia”. Osoby chętne wcieliły się w role Jasia, Małgosi, macochy, ojca i wiedźmy, pozostałe udawały zwierzęta mieszkające w lesie i odtwarzały odgłosy lasu. Poprzez tę inscenizację dzieci uświadomiły sobie, że należy być powściągliwym w kontaktach z nieznajomymi i obcymi osobami, ponieważ taka znajomość na ogół źle się kończy. Zajęcia prowadzone były na podstawie scenariusza przygotowanego przez Iwonę Kusak.

      Dnia 11 lipca 2013r. w Filii nr 2 zostały przeprowadzone zajęcia w formie dramy na podstawie bajki H.Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko”. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia bajki. Następnie uczestnicy w grupach przygotowali skorupki jaj, z których miały wykluć się małe pisklęta. Ponieważ grupa dzieci była zbyt duża, wybrani do tego zostali przedstawiciele grup. Pisklęta wykluwały się według czytanej historii. Proces wykluwania dostarczył wiele radości „pisklakom”, wszystkie naprawdę dobrze się bawiły. W kolejnych ćwiczeniach w rolę brzydkiego kaczątka wcieliła się jedna  z uczestniczek. Przechadzając się między rzędami dzieci, wysłuchała najpierw ich myśli  na swój temat, potem wypowiedziała swoje odczucia i na koniec wysłuchała słowa pocieszenia. W ćwiczeniu językowym uczestnicy poznali znaczenie słowa – tolerancja – i pojęcia do niej bliskoznaczne. Aby sprawdzić, czy wszyscy zrozumieli znaczenie tej postawy, odegrane zostały mini scenki pokazujące przykłady braku tolerancji, następnie podczas dyskusji rozmawiano jak można temu przeciwdziałać. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zmienili się w łabędzie i wzbili do lotu. Zajęcia trwały krócej niż zakładał scenariusz, ponieważ niektóre jego punkty zostały nieznacznie zmienione lub skrócone. W zajęciach uczestniczyło 17 dzieci w wieku od 5 do 15 lat.   

          Dnia  6 sierpnia 2013r. w Filii Nr 1 odbyły się zajęcia biblioteczne pt.” Czy wiesz, co jesz?”. Celem zajęć było przekazanie dzieciom wiedzy na temat zdrowej żywności oraz pracy rolnika. Dzieci, siedząc w kręgu, poznały kłosy zbóż oraz zestaw produktów zbożowych. Dzieci za pomocą przygotowanej przez bibliotekarza prezentacji  poznały historię chleba i jego rodzaje. Na podstawie książki z serii „ Mądra Mysz”: „Mam przyjaciela pszczelarza”, napisanej i ilustrowanej przez Ralfa Butschowa poznał rodzaje miodu oraz dowiedziały się, jak pszczoła wytwarza miód. Pod koniec zajęć  dzieci rozwiązywały krzyżówkę. Pierwsze miejsce zajęli Dominika Mazur i Jakub Kuś, którzy otrzymali nagrody książkowe, pozostali uczestnicy zajęć otrzymali nagrody pocieszenia w postaci długopisów.  W zajęciach bibliotecznych wzięło udział 18 osób.