Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku informuje, że w wyniku rozpatrzenia ofert na "Aktualizację projektu: Remont i przebudowa układu funkcjonalnego budynku z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną wraz z projektem zagospodarowania terenu" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Usługi Projektowo-Kosztorysowe Joanna Matysek.