Kalina Jerzykowska - absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Po studiach krótko pracowała w szkole oraz w Łódzkim Domu Kultury, później w łódzkim radiu, w redakcji rozrywki, współtworząc popularny niegdyś Program z dywanikiem oraz współpracując z redakcją rozrywki III Programu Polskiego Radia.  Okres przymusowego bezrobocia w stanie wojennym wypełniła pracą autorską – była współautorką lalkowego kabaretu dla dorosłych Myślęta oraz iluzjonistycznej rewii Arsene Lupin. Pod koniec lat '80 była dyrektorem artystycznym Estrady Łódzkiej. W roku 1990 wróciła do radia a w 1991 podjęła pracę w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej” jako sekretarz redakcji.

 Od dawna pisała dla dzieci – były to piosenki dla popularnych zespołów Krajki i Pędziwiatry. Napisała dla nich kilkadziesiąt utworów, którymi dzieci z Pędziwiatrów zdobywały liczne nagrody na krajowych i zagranicznych festiwalach. Ukoronowaniem tej współpracy był zrealizowany kilka lat temu i grywany do dzisiaj musical Flakonik Apolonii.

Od 2010 r. jest Kawalerem Orderu Uśmiechu.